Presentation Schedule 2012

the first half
4/9Fujiki,Mori,Kiyokawa
4/16Terashima,Isomoto
4/23Koshimizu,Nakashioya,Takesue
5/7Michishita,Maruyama,Shinji
5/21Nishikubi,Harada,Abe
5/28Kou,Matsunaga,Nakazawa,Moon
6/4Yoshida,Wakasugi,Yotsuya
6/11Fujiki,Mori,Kiyokawa
6/18Terashima,Isomoto,Abe
6/25Koshimizu,Nakashioya,Takesue
7/2Michishita,Harada,Shinji
7/9Nishikubi,Maruyama,Kou
7/23Matsunaga,Nakazawa,Moon
7/30Yoshida,Wakasugi,Yotsuya
the second half
10/1Fujiki,Yotsuya,Ikeno
10/15Terashima,Wakasugi,Sakuramachi
10/22Koshimizu,Oosuga,Kiyokawa
10/29Nishikubi,Matsunaga,Nakazawa
11/5Nakashioya,Harada,Abe,chou
11/12Mori,Maruyama,Shinji,shin
11/19Michishita,Takesue,Isomoto
12/3Fujiki,Yotsuya,Ikeno
12/10Terashima,Wakasugi,Oosuga
12/17Koshimizu,Sakuramachi,chou
1/7Kiyokawa,Nakazawa,shin
1/21Shinji,Harada,Abe,Yoshida
1/28Mori,Maruyama,Nakashioya,Nishikubi
2/4Michishita,Takesue,Isomoto,Matsunaga